فراخوان و مقررات جشنواره فرهنگی هنری «أنا مِن حسین» اعلام شد