نشست روز جهانی فلسفه با موضوع «آزاداندیشی» برگزار می شود