مراسم بزرگداشت سالگرد آیت‌الله محمد شجاعی برگزار می شود