محفل انس با قرآن به مناسبت هفته بسیج برگزار می شود