شخصی که انتظار فرج را می‌کشد،آرامش و دل‌خوشی دنیا برایش معنی ندارد