رونمایی از آثار برگزیده علمی و تقریبی در سی و سومین کنفرانس وحدت اسلامی