فلسطین با شور و هیجان باز پس گرفته نمی‌شود/ قدس مسئله یک امت است