پیامبر عامل جذب من به اسلام شد/گزینه‌ای جز وحدت نداریم