اراکی: "وحدت" از مهم‌ترین لوازم تمدن نوین اسلامی است