امروز وظیفه مسلمین در دفاع از فلسطین سنگین‌تر است/ گسترش پیام وحدت