کنفرانس بین‌المللی فرقه‌ها و تحرکات مذهبی برگزار می‌شود