آیت‌الله شجاعی یک عارف واصل و یک استاد کامل اخلاق و مربی نفوس بود