دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسلامی: برخی به دروغ خود را مدافع اسلام معرفی می‌کنند