حدود ۷۰ میلیون سید داریم/سادات؛ پیش قراول دفاع از ارزش‌های اسلامی