شناخت و اطاعت از اهل بیت(ع) سبب تحکیم صفوف امت اسلامی می شود