۳۱ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های ۴ شاخه علمی دنیا