پایداری «سلول‌های خورشیدی» به کمک محققان موسسه ماساچوست