دانشجویان برتر دانشکده رسانه، در خبرگزاری فارس و رسانه‌های معتبر کشور جذب می‌شوند