زودهنگام‌ترین غروب سال در آذرماه/ بهترین وضعیت رصدی یک سیاره