«هوش مصنوعی» اسکن قلب را 186 برابر سرعت انسان بررسی می‌کند