چگونه می‌‌توان فهمید در شبیه‌سازی رایانه‌ای زندگی می‌‌کنیم؟