مصیبت ویروس «اچ‌آی‌وی» تا ده سال آینده تمام می‌شود