کاهش چشمگیر هزینه پیوند سلول‌‌ بنیادی خون‌ساز/ وقتی 7 سی سی خون یک نفر را نجات می‌دهد