کارگاه آموزشی «علوم‌شناختی» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود