کارگاه آموزشی «علوم‌ شناختی» در خبرگزاری فارس برگزار می‌شود