نخستین دوره از جشنواره مردمی فضای مجازی برگزار می‌شود