فروش بیش از هزار میلیاردی محصولات ششمین نمایشگاه ایران‌ساخت