همایش بین‌المللی گیاهان دارویی در شاهرود برگزار می‌شود