اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر درباره اتفاقات اخیر خوابگاه شهید گلشن