نخستین آزمایشگاه سیستم‌های الکتروپنوماتیک دانشگاهی راه‌اندازی شد