زیست‌فناوری؛ تکنولوژی پاکی که می‌تواند 30 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کند