باید از نخبگان ایرانی خارج کشور برای تبادلات بین‌المللی استفاده شود