چرا نمی‌توان حین پرواز درب خروج اضطراری هواپیما را باز کرد؟