فارس من| 2 مرحله‌ای شدن پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد/ کنکور بهترین روش پذیرش است؟