40 درصد منابع پژوهشی مؤسسات دولتی صرف حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی می‌شود