خورشید برای آخرین بار در سال ۹۸ چهره خود را می‌پوشاند