فناوری‌های نوین بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده است