ضرورت تسریع در احداث پارک ویژه برای شرکت‌های ایرانی در ارمنستان