نمایشگاه فناوری‌های برتر؛ جلوه درخشان همت ایرانی از دیدگاه رهبر انقلاب