۱۰۰ دانشمند جهان اسلام در رویداد استپ شرکت می‌کنند