توسعه‌دهندگان باتری لیتیوم یون؛ برندگان نوبل شیمی ۲۰۱۹