به دنبال ارائه مدرک به دانشجویان نیستیم/ لزوم مهارت آموزی در اقتصاد دیجیتال