اولین انسانی که موفق به راهپیمایی در فضا شد در سن 85 سالگی درگذشت