تولید شیشه‌های نانویی ایرانی برای استفاده در هواپیماهای داخل کشور