پیکر دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به زادگاهشان فرستاده می‌شود