انتقال علم و فناوری در جهان اسلام با جایزه مصطفی(ص) محقق می‌­شود