با افت سهام تسلا، ایلان ماسک دیگر ثروتمندترین فرد جهان نیست