رونمایی باغ‌وحش پاریس از یکی از عجیب‌ترین جانداران روی زمین