یافته پژوهشی جدید: یک دوز واکسن فایزر خطر ابتلا به کرونا را ۷۲ درصد کاهش می‌دهد