ال جی ترانزیستور فیلم نازک جدیدی برای آشکارسازهای پرتو ایکس دیجیتال معرفی کرد